Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng: Có thể chứng minh phòng thí nghiệm Vũ Hán tạo ra virus corona