Tiếp nối xu thế thoái lui khỏi Trung Quốc, Amazon sắp đóng cửa hàng ứng dụng tại Hoa lục