Tiết lộ kết quả thử nghiệm mô phỏng đập Tam Hiệp gây sốc: Hồ Bắc chỉ có 1 chỗ lánh nạn