Tiết lộ nội tình về vụ nổ đẫm máu ở Phiên Ngung, tỉnh Quảng Đông