Tiết lộ về thỏa thuận tàu ngầm nguyên tử giữa Hoa Kỳ-Anh-Úc, nhiều tình tiết được ví như trong tiểu thuyết trinh thám