TikTok, ByteDance mở rộng sự hiện diện ở Canada trong bối cảnh Hoa Kỳ đe dọa cấm vì lo ngại bảo mật