TikTok có thể là ‘dịch vụ thu thập dữ liệu được ngụy trang thành phương tiện truyền thông xã hội’, theo thượng nghị sĩ Úc