TikTok sẽ bị hạn chế ở Anh, Giám đốc điều hành ở Mỹ từ chức