TikTok Shop chiếm thị phần thương mại điện tử của các SME Indonesia, có thể làm tăng tâm lý bài Hoa ở nước này