Tim Scott: Nếu Đảng Cộng Hòa thua tại Georgia, Đảng Dân Chủ sẽ biến Hoa Kỳ thành ‘miền đất hứa của XHCN’