Tìm thấy hình vẽ ‘chú mèo thư giãn’ khổng lồ 2.000 năm tuổi được khắc trên sườn đồi ở Peru