Tin ảnh: Người dân vùng Bắc Mỹ thưởng thức cảnh tượng nhật thực hiếm thấy của năm 2024

Hàng triệu người trên khắp Hoa Kỳ, Mexico, và Canada đã thưởng thức cảnh tượng hiếm thấy của hiện tượng nhật thực toàn phần hoặc một phần.