Tin Covid-19 chiều 22/8 tại Việt Nam: Hơn 70% ca nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng không triệu chứng