Tin Covid-19 ngày 11/8 tại Mỹ: Mỹ sẽ chia sẻ vaccine Covid-19 với thế giới