Tin Covid-19 ngày 11/8 tại Việt Nam: Hai bệnh nhân Covid-19 tử vong trong đêm; Thêm 1 Bệnh viện Đà Nẵng được dỡ phong tỏa