Tin Covid-19 ngày 12/8 tại Việt Nam: VN thêm 3 ca nhiễm mới; Đà Nẵng dừng khẩn cấp chợ Nại Hiên Đông