Tin Covid-19 ngày 18/8 tại Việt Nam: Việt Nam thêm 7 ca nhiễm mới, có 3 ca tại Hà Nội và Hải Dương