Tin Covid-19 ngày 19/8 tại Việt Nam: Bệnh nhân 418 tử vong sau khi có 4 lần âm tính