Tin Covid-19 ngày 21/8 tại Việt Nam: Bệnh viện E gỡ phong tỏa; bệnh nhân 100 tuổi lần đầu xét nghiệm âm tính