Tin Covid-19 ngày 22/7 tại Mỹ La tinh: Tổng thống Brazil dương tính lần 3