Tin Covid-19 ngày 25/7 tại Mỹ: Phó TT Mike Pence ủng hộ mở cửa trường học