Tin Covid-19 ngày 31/7: WHO: Các vaccine Covid-19 không hiệu quả 100%