Tin Covid-19 ngày 6/8 tại Việt Nam: Cụm dịch ở Đà Nẵng đã khởi phát từ đầu tháng 7