Tin Covid-19 sáng ngày 24/7: Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca nhiễm mới