Tin Covid-19 tại Mỹ ngày 2/8: Vừa mở cửa ngày đầu, trường học Mỹ phát hiện học sinh nhiễm Covid-19