Tin Covid-19 tại Việt Nam (sáng 26/8): Hải Dương cấm bán thực phẩm chế biến sẵn ở chợ