Tin Covid-19 tại Việt Nam, sáng 28/7: Đà Nẵng ‘cách ly xã hội’, phong tỏa 3 Bệnh viện