COVID-19 tại Việt Nam ngày 9/6: 407 ca mắc mới, TP. HCM phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan chung cư ở Bình Tân