Tin Covid-19 thế giới chiều 19/8: Thủ tướng Phần Lan xét nghiệm Covid-19