Tin Covid-19 thế giới ngày 1/8: Người Đức kêu gọi biểu tình chống lệnh hạn chế Covid-19