Tin Covid-19 thế giới ngày 13/8: Mỹ sẽ cung cấp 125 triệu khẩu trang có thể tái sử dụng cho các trường học