Tin Covid-19 thế giới sáng 28/7: Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ dương tính virus Vũ Hán