Tin Covid-19 trên Thế giới: WHO hy vọng Covid-19 sẽ chấm dứt trong hai năm