Tín đồ Cơ Đốc Giáo ở Nigeria mừng Lễ Giáng Sinh bất chấp nguy cơ bị khủng bố