Tin độc quyền: Bắc Kinh chuyển công suất công nghiệp dư thừa sang các nước BRI