Tin tặc Trung Quốc tiết lộ cách giúp Bắc Kinh đánh cắp bí mật của nước ngoài