Tin TG 13/10: Bắc Kinh chuẩn bị đàn áp truyền thông tư nhân

Bản tin ngày 13/10 -------------------------- 00:52 Trung Quốc sẽ tiếp tục trấn áp lĩnh vực công nghệ tài chính 02:11 Bắc Kinh chuẩn bị đàn áp truyền thông tư nhân 04:02 Trung Quốc coi tài…