Tin tối 18/09: Pháp huỷ tiệc kỷ niệm liên minh Pháp-Hoa Kỳ có từ thế kỷ 18

BẢN TIN TỐI NAY (18/09) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: 1. Pháp triệu hồi đại sứ, hủy tiệc kỷ niệm liên minh Pháp-Hoa Kỳ có từ thế kỷ 18 2. Afghanistan: Có tới 10…