Tin TG 24/11: Diễn đàn an ninh Halifax kêu gọi các nền dân chủ sát cánh nhau trong vấn đề Trung Quốc

00:00 Intro 01:04 Khoa học gia cho biết nhiệt độ toàn cầu sắp giảm 03:06 Canada: Diễn đàn an ninh Halifax kêu gọi các nền dân chủ sát cánh cùng nhau trong vấn đề Trung…