Tin TG ngày 02/11: Vũ khí hạt nhân – lợi thế của Trung Quốc trong cuộc chiến giành Đài Loan

Phân Tích Bình Luận

232 Videos

00:00 Intro 00:45 Anh Quốc, Pháp lại xung đột về đánh bắt cá 02:57 Trung Quốc không có cam kết mới về biến đổi khí hậu 05:35 Hoa Kỳ tặng thêm 1.5 triệu liều vaccine…