Tin TG ngày 02/12: Tel Aviv trở thành nơi sinh sống đắt đỏ nhất thế giới

00:00 Intro 00:52 Tel Aviv trở thành nơi sinh sống đắt đỏ nhất thế giới 02:28 Du khách hàng không đến Hoa Kỳ phải kiểm tra nghiêm ngặt hơn do Omicron 03:43 Nga trục xuất…