Tin TG ngày 03/11: Lực lượng lao động suy giảm là bài toán khó cho các nhà kinh tế Hoa Kỳ

Phân Tích Bình Luận

242 Videos

00:00 Intro 01:02 Hơn 100 lãnh đạo thế giới ủng hộ thỏa thuận bảo vệ đất và rừng 02:35 Quân đội Đài Loan tăng cường huấn luyện trừ bị 03:44 Facebook đóng hệ thống nhận…