Tin TG ngày 04/10: Đảng Cộng Hòa giành lại Hạ Viện Virginia trong chiến thắng lịch sử

Phân Tích Bình Luận

243 Videos

00:00 Intro 00:51 Đảng Cộng Hòa giành lại Hạ Viện Virginia trong chiến thắng lịch sử 03:23 Dự luật bầu cử mới của Đảng Dân Chủ bị ngăn cản 05:09 Hết hạn, hơn 10,000 quân…