Tin TG ngày 05/11: Anh Quốc là nước đầu tiên chấp thuận thuốc viên điều trị COVID-19 tại nhà

Phân Tích Bình Luận

241 Videos

00:00 Intro 01:01 Anh Quốc là nước đầu tiên chấp thuận thuốc viên điều trị COVID-19 tại nhà 02:18 84 triệu người lao động Hoa Kỳ đối mặt với hạn chích ngừa 04/01 04:11 Tổng…