Tin TG ngày 09/11: Hoa Kỳ và mối đe dọa từ TikTok

Phân Tích Bình Luận

241 Videos

00:00 Intro 00:58 Nam Hàn khủng hoảng khi Trung Quốc giảm nguồn cung ure cho xe hơi 02:38 Hoa Kỳ cần cảnh giác trước mối đe dọa từ TikTok 05:43 Giám đốc CIA đến Moscow…