Tin TG ngày 1/12: Tin Pháp thông qua nghị quyết ủng hộ Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế

Phân Tích Bình Luận

241 Videos

00:00 Intro 01:00 Pháp thông qua nghị quyết ủng hộ Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế 01:58 Lithuania cho biết Belarus tiếp tục thử thách phương Tây, thúc giục NATO suy nghĩ…