Tin TG ngày 10/11: Ô nhiễm bụi đỏ tại thị trấn ở Serbia do nhà máy thép Trung Quốc, ung thư tăng vọt

00:00 Intro 01:10 Singapore dừng thanh toán hóa đơn y tế cho người chọn không chích ngừa 02:05 Ô nhiễm bụi đỏ tại thị trấn ở Serbia do nhà máy thép Trung Quốc, ung thư…