Tin TG ngày 12/11: Goldman Sachs mua nợ xấu BĐS Trung Quốc

00:00 Intro 01:10 Cục Lao động Hoa Kỳ: Cứ 30 ngày, đồng USD lại mất giá 1% 02:11 Goldman Sachs mua nợ xấu BĐS Trung Quốc 04:19 Thống đốc Florida dọa gửi người nhập cư…