Tin TG ngày 14/10: Lạm phát ở Hoa Kỳ tăng cao nhất trong 13 năm

Bản tin ngày 14/10 -------------------------- 00:00 Intro 00:37 Hoa Kỳ: 911 có thể bị tê liệt vì thiếu lao động 02:31 Hoa Kỳ: Lạm phát tăng cao nhất trong 13 năm 05:02 Trung Quốc: Tình…