Tin TG ngày 15/10: Trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ có thể mất thế mạnh là tài sản an toàn

Phân Tích Bình Luận

232 Videos

00:00 Intro 00:56 G-7 xác nhận các nguyên tắc chính sách đối với tiền điện toán của ngân hàng trung ương 02:29 Hoa Kỳ tái gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc 03:59…